Znal naši historii jako nikdo jiný

03.10.2021

Znal naši historii, jako nikdo jiný. Otevřel nám, Čechům, poprvé všechny nedobytné archívy, i ten ve Vatikánu.

Myslel originálně

Uměl myslet o století zpět i napřed. Už v r. 1848 říkal, že malé národy, jako Češi, potřebují být svobodné, ale zároveň součástí velkého soustátí, které je ochrání před mocenskými tlaky Ruska a Německa. Co přišlo po našem osamostatnění? Války s Německem, následně okupace Ruskem.

Uměl myslet o století zpět i napřed

Každý ví, že napsal historické dílo Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě. Málokdo už ale ví, proč to bylo tak důležité, nebo že na tom pracoval 50 let. Byly to první skutečně vědecky psané české dějiny, kde každou větu ověřil svým vlastním pracným bádáním v archívech po celé Evropě. Objevil desetitisíce důležitých listin a ručně je opsal svým krasopisem, aby je pak vetknul do svého díla. Znovu  po více než 200 letech útlaku a poněmčování vynesl český národ na světlo, objasnil jeho dějiny, objevil hrdinské činy i období vzdělanosti, kdy jsme stáli na výši celé Evropy. V době, kdy hrozilo, že český národ zanikne a kdy český jazyk byl jazykem ne vzdělanců, ale sloužících, se nám tím postaral o důstojné místo v Evropě.

Naše Dějiny psal 50 let

Dá se říct, že Palacký svými Dějinami v poslední chvíli český národ znovu vytvořil.