Ulička Františka Palackého

Cena turismu Beskydy-Valašsko 2022

Ulička Františka Palackého je živé a obydlené open-air museum, kde jste si sami svým průvodcem. Historické domy hodně pamatují. Vyprávějí své příběhy spojené s Františkem Palackým.

V blízkosti rodného domku Františka Palackého, národní kulturní památky, se nachází neobvykle velké množství zajímavých historických domů, které hrály roli v životě Františka Palackého. Znal je důvěrně. Domky  jsou opatřené tabulkami s jejich příběhy.

Tabulky s příběhy najdete snadno, visí nejčastěji na dřevěných plotech u památných domů. Začátek s mapkou je na plotě Pilečkova domu, tedy hned vedle rodného domku Františka Palackého. Během krátké procházky objevíte všech 10 památných domů.

Vítejte do venkovské romantiky 19. století a nechte si vyprávět příběhy, které byly ukryty v Palackého osobním deníku, Každodenníčku, jeho korespondenci či vlastním životopise. Uvidíte historické Hodslavice jinýma očima.Fojtova stodola
Tento projekt jsem dokončila v roce 2022 zároveň s prvními čtyřmi Uměleckými vyhlídkami Františka Palackého. Spolupracovala jsem na něm s Mgr. Hankou Kramolišovou. Stejně jako Umělecké vyhlídky získal Cenu turismu Beskydy-Valašsko za nejlepší produkt v roce 2022. Vytvářely jsme příběhy 10 domů ve vztahu k Palackému. Nejdelší fáze byla fáze badatelská, trvala rok a půl. Zjištěné údaje jsme vždy ověřovaly z dalších zdrojů a finální podoba všech příběhů prošla odbornou kontrolou Muzea NJ.  Projekt jsme věnovaly Obci Hodslavice, která si na základě našich příběhů nechala vytisknout tabulky na ploty domů.