Palacký nám dal vkus

11.10.2021

Obrozenci rádi tvořili nová česká slova, často krkolomná a z dnešního pohledu vtipná. Bylo to potřeba, spousta slov zanikla a používali jsme slova německá. Praha byla v 19. století tak poněmčená, že Češi mluvili německy i doma. Česky se styděli mluvit, protože už zapomněli.  Opravdu reálně hrozilo, že český jazyk zanikne. Určitě si z hodiny dějepisu pamatujete slovo, která vás jiště rozesmálo - "čistonosoplena" ... ujalo se až slovo kapesník.

vkus


Slovo vkus,  které dnes běžně používáme, nám do českého jazyka přidal v roce 1819 František Palacký. Dříve se používalo gust. Také další krásná velká slova jsou jeho: sličnost, vznešenost, velebnost, umělec, umělecký ...

František Palacký pocházel z moravských Hodslavic z rodiny učitele, kde se na vesnici dochovala krásná, bohatá českobratrská čeština.

umělec

umělecký

velebnost

vznešenost

sličnost
GENIE v Čechů nevídáno, neslýcháno - poněvadž proň žádného slova nemají.

..... píše František Palacký v roce 1819 v dopise jazykovědci Josefu Jungmannovi a radí se s ním, jak v českém jazyce pro své dílo o estetice použít slovo genie, genius

Spousta slov od Františka Palackého se však bohužel neujala. Jaká byla v 19. století nová česká slova pro entusiasmus, fantazii, ideál krásy, cit pro krásu aj. se dozvíte v jeho díle o filosofii krásy - Krásověda čili o kráse a umění knihy patery. Dílo a nová slova vznikla v době, kdy byl František Palacký poprvé v životě zamilovaný. Jsou krásná, plná fantazie a prodchnutá romantikou 19. století.

Ztracená slova Františka Palackého