Charismatický. Geniální. Nadčasový

04.10.2021

Jeho myšlenky jsou překvapivě aktuální i dnes.

Konfrontace a kontrast jsou podle něj vítané, jsou hybnou silou. Rozšiřují obzory, plodí nové myšlenky a nové úhly pohledu.

Neustálý boj Slovanů a Němců v naší historii chápal jako střed protichůdných sil - svobody a autority, demokracie a feudalismu, vědy a víry.  Jako konfrontace a kontrasty.


"Ty nejdůležitější pravdy  života lidského nedají se počítat ani měřit."

František Palacký

František Palacký o fantazii:

"Cokoli okem neviditelné, cokoli uchu neslyšitelné, vidí i slyší ona."


"Kdekoli mysl naše zavřena bývá do jistých nepřestupných mezí, jako měrnými čarami a počty, anebo logickými ponětími, tam mizí volná hra i všecka tudíž působnost její."


Zdroj: František Palacký, Krásověda čili o kráse a umění knihy pateri, Kniha II., 1819